مشارکت در ساخت

شرکت فرهود صنعت پاسارگاد افتخار دارد تا در ساخت منازل مسکوني، اداري و تجاري بصورت سرمايه گذاري و اجرا، با توجه به نوع ملک مورد ساخت، متراژ و موقعيت مکاني، با انجام محاسبات دقيق و برآورد هزينه و تعيين حق السهم، مشارکت نموده و با ارائه ي بهترين متريال و کيفيت اجرا، خدمتي سزاوار همشهريان عزيز داشته باشد.