طراحي سازه و داخلي

واحد طراحي فرهود صنعت با بهره گيري از کارشناسان خبره و متخصص طراحي، با استفاده از نرم افزارهاي معماري روز دنيا و با بکارگيري ايده هاي نوين معماري، آماده محاسبه، طراحي و ارائه نقشه هاي سازه، معماري، دکوراسيون داخلي، نما، فضاي سبز و محوطه سازي و... است.